Menü
Sepetim

Gizlilik - Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

www.atombilgisayar.com  E-TİCARET KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. www.atombilgisayar.com E-Ticareti kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde www.atombilgisayar.com E-Ticaret Sitesini kullanmaktan vazgeçiniz. www.atombilgisayar.com , sahibi olduğu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu E-Ticaret Sitesi Yeşilova Mahallesi. E-5 Yanyol. Tansel Caddesi. No: 1-3 /4 Kat: 1, 34295 Küçükçekmece / ISTANBUL - CHİPSET ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  (bundan sonra kuruluşu olan atombilgisayar.com olarak anılacaktır) tür. atombilgisayar.com da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler CHİPSET ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu atombilgisayar.com da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde atombilgisayar.com a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları www.atombilgisayar.com Üye ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak atombilgisayar.com da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. www.atombilgisayar.com tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği atombilgisayar.com hizmetlerinden yararlanan ve atombilgisayar.com a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu www.atombilgisayar.com E-Ticaret 29/11/2012 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayımlanarak; atombilgisayar.com u kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca,  www.atombilgisayar.com  hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesi nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR
2.1. SİTE:  www.atombilgisayar.com  tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.atombilgisayar.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI : atombilgisayar.com ya ve/veya www.atombilgisayar.com Veritabanı na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK : atombilgisayar.com içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden atombilgisayar.com a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK : atombilgisayar.com dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.6.  www.atombilgisayar.com veritabanı: atombilgisayar.com dâhilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği  www.atombilgisayar.com  a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. ÜYE :  www.atombilgisayar.com  tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, ÜYE lik sürecini tamamlayarak;  www.atombilgisayar.com  un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ÜYE lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişidir.
2.8. ÜYE SÖZLEŞMESİ: atombilgisayar.com tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten;  www.atombilgisayar.com  ile ÜYE arasında üyelik kayıt sürecinde ÜYE nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.  www.atombilgisayar.com , ÜYE SÖZLEŞMESİ ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ÜYE nin onayına sunabilir. Bu durumda ÜYE olacak kişi; almak istediği ürün ve hizmetlere göre; o ürün ve hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği ürün ve hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. www.atombilgisayar.com HİZMETLERİ
3.1. atombilgisayar.com tarafından www.atombilgisayar.com veritabanı na yüklenen içeriklerin ÜYELER tarafından atombilgisayar.com üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle www.atombilgisayar.com veritabanı üzerinden sorgulanabilmesini ve www.atombilgisayar a ait ara yüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. atombilgisayar.com ÜYE kullanımına açılan ara yüzlerde gösterilen, bu alanlarda satışa sunulan ürünlerin, ön gördüğü takdirde stok durumlarını, temin sürelerini saklı tutma hakkına sahiptir.
3.3. ÜYE, atombilgisayar.com nın üyelik, garanti, iade, güvenlik koşullarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilgili sözleşmeleri okuyup kabul ettiğini beyan eder.
3.4. www.atombilgisayar.com tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler www.atombilgisayar.com tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen www.atombilgisayar.com  un yetkisi dahilindedir. www.atombilgisayar.com bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.


4. www.atombilgisayar.com E-TİCARET KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. ÜYELER yalnızca hukuka uygun amaçlarla www.atombilgisayar.com üzerinde işlem yapabilirler. ÜYE lerin, www.atombilgisayar.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. www.atombilgisayar.com, ÜYE ler tarafından www.atombilgisayar.com Veritabanı na yüklenen İÇERİK lerin ÜYE ler tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
4.3. ÜYE www.atombilgisayar.com dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.atombilgisayar.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. www.atombilgisayar.comdahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan üyelik hizmetlerde; ÜYEler tarafından oluşturulan İÇERİK lere yapılan yorumlardan dolayı www.atombilgisayar.com un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.atombilgisayar.com çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, www.atombilgisayar.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. ÜYE ler, www.atombilgisayar.com a atombilgisayar.com dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. atombilgisayar.com, ÜYE ler tarafından www.atombilgisayar.com ya iletilen veya atombilgisayar.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. ÜYE ler, atombilgisayar.com dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, www.atombilgisayar.com un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. www.atombilgisayar.com, atombilgisayar.com dahilinde sunulan hizmetleri ve atombilgisayar.com dahilinde erişilen İÇERİK leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. www.atombilgisayar.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8. ÜYE ler, atombilgisayar.com nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.atombilgisayar.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde www.atombilgisayar.com tarafından yapabilir. www.atombilgisayar.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYEler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği ÜYE ye aittir.
4.9. ÜYE ler, atombilgisayar.com dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden www.atombilgisayar.com un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.10. atombilgisayar.com üzerinden, www.atombilgisayar.com un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİK lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. atombilgisayar.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.atombilgisayar.com un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.11. www.atombilgisayar.com, 5651 Sayılı Yasa uyarınca İçerik Sağlayıcısı dır. www.atombilgisayar.com, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca  İçerik Sağlayıcı lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla ÜYE lerin atombilgisayar.com üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.12. www.atombilgisayar.com, 5651 Sayılı Yasa uyarınca  İçerik Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.
4.13. www.atombilgisayar.com, www.atombilgisayar.com üzerinden ÜYEler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞME leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.atombilgisayar.com aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, atombilgisayar.com nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.14. atombilgisayar.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde www.atombilgisayar.com veritabanı ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak www.atombilgisayar.com veritabanı ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak www.atombilgisayar.com tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.15. atombilgisayar.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya www.atombilgisayar.com un yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; atombilgisayar.com nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.16. atombilgisayar.com üzerinden yayınlanan ilanların, www.atombilgisayar.com arayüzünün  www.atombilgisayar.com un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.17. atombilgisayar.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İÇERİK in atombilgisayar.com un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce atombilgisayar.com sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.18. atombilgisayar.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve  www.atombilgisayar.com un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.19. www.atombilgisayar.com veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen atombilgisayar.com un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. www.atombilgisayar.com KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

www.atombilgisayar.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda atombilgisayar.com da ilan ederek değiştirebilir. İşbu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşulları nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.atombilgisayar.com işbu Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞME sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.atombilgisayar.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için atombilgisayar.com un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.atombilgisayar.com un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu www.atombilgisayar.com Kullanım Koşulları www.atombilgisayar.com  tarafından atombilgisayar.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. ÜYE ler işbu sözleşme hükümlerini atombilgisayar.com ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.atombilgisayar.com, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek atombilgisayar.com üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Size Ait Bilgiler (Fatura Adresi, Teslimat Adresi Vs.) Hiçbir Şekilde 3. Kişiler İle Paylaşılmaz

www.atombilgisayar.com Kişisel Bilgilerinizi Saklar

Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz. Ama www.atombilgisayar.com Online hizmetlerinden yararlanacaksanız üye olmanız ve bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

Herhangi bir zamanda sitemizi ziyaret ettiğinizde web sunucumuz tarayıcınızın bağlanmış olduğu IP adresini isimsiz kullanıcı olarak kaydeder. www.atombilgisayar.com kullanıcıların kişisel bilgilerini üç temel amaç için saklar:

1. Belirli hizmetlerde isteklerinizi yerine getirmek,

2. Karşınıza gelecek olan sitede isteğinize göre içerik ve reklam sağlamak,

3. Dilediğiniz ürünlerden, hizmetlerden ve promosyonlarımızdan haberdar edilmenizi sağlamak.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

www.atombilgisayar.com, vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar. Ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda mağaza, ürünü teslim edebilmek için adınızı ve adresinizi bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistem tarafından bize iletilir. Kart bilgileriniz sadece bankaya onay için gider. Kayıt altına alınmaz.

Diğer Sitelere Link

www.atombilgisayar.com, reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine link sağlayabilir. www.atombilgisayar.com, link verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

Diğer Bilgiler

Kullanıcı İstekleri ve Geri Bildirimleri

www.atombilgisayar.com, üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır.  Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz. Alışverişinizi tamamladıktan sonra size alışverişinizi değerlendirmeniz için bir değerlendirme formu gönderebiliriz. Bu formu doldurarak sistemimizi iyileştirmemiz açısından bize yardımcı olabilirsiniz.

İçerik Kullanımı

www.atombilgisayar.com web sitesinde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz.  Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz, atombilgisayar.com un izni olmadan internet sitelerine link verilemez.

SSL (Güvenlik Sertifikası)

SSL (RapidSSL) ile güvenlik altındadır.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
KVKK ve Çerez Uyarısı
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanıcı bilgilerinizi KVKK kapsamında kaydedip kullanıyoruz. KVKK aydınlatma metni için buraya tıklayınız.